top of page

Verzuimmanagement & re-integratie

Een zieke werknemer is voor beide partijen niet prettig. Voor de werknemer niet, maar ook voor u niet. Zeker als er meer aan de hand is dan een verstuikte enkel of een griepje. U krijgt dan te maken met de Wet verbetering poortwachter waarin staat dat werknemer én werkgever zich moeten inspannen om de zieke werknemer op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dat brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor zowel u, als voor uw werknemer. Track2 helpt u daar graag bij.

 

Ieder verzuimgeval is uniek, toch zijn er een aantal stappen die wettelijk zijn vastgelegd:

 

  1. In het eerste jaar ligt de nadruk op het werken aan herstel en terugkeren in de eigen functie. Lukt dit niet (volledig), dan moet er worden gezocht naar alternatieven binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld door een aanpassing van het takenpakket, het wijzigen van het aantal uren of een andere functie. Dit wordt ‘re-integratie "eerste spoor" genoemd.

  2. Als blijkt dat het voor de werknemer niet mogelijk is om in een passende functie weer aan de slag te gaan binnen uw organisatie, dan wordt het 'tweede spoor' ingezet. Er wordt dan gekeken naar passend werk bij een andere werkgever.

 

De re-integratiecoaches, casemanagers, loopbaanadviseurs, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen die zijn verbonden aan Track2, begeleiden dit volledige traject met een doelgerichte en effectieve aanpak. Zo voorkomen we een loondoorbetalingsverplichting of verhoging van uw verzekeringspremie.

 

Please reload

bottom of page