top of page

RNVC | CROV

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, krijgt hij met een aantal partijen te maken: de werkgever maar ook de bedrijfsarts. Deze stelt vast wat de beperkingen van de werknemer zijn. Een arbeidsdeskundige stelt vervolgens vast wat de werknemer met die beperkingen nog kan.

Veelal bewaakt een casemanager de belangen van werkgever en werknemer en zorgt ervoor dat de nodige acties op tijd gebeuren. In veel gevallen is de leidinggevende de casemanager.

De ervaring leert echter dat, zeker als het verzuim langdurig is of dreigt te zijn, casemanagement een complex vak is dat een professionele insteek vereist.

Vereisten

Crov® staat voor Casemanager Regie op Verzuim, een opleiding op hbo-niveau.

Bij de RNVC® (Register beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers) zijn casemanagers aangesloten die een casemanagement opleiding op (post) bachelor niveau hebben afgerond en bovendien aantoonbare actuele werkervaring hebben en continu actief zijn om hun vakkennis kwalitatief op dit niveau te behouden. Die doen zij o.a. door aangesloten te zijn bij een regionale intervisiegroep, waarbij de leden periodiek bij elkaar komen om complexe casuïstiek te bespreken. 

De eisen waar de casemanager aan moet voldoen om het keurmerk Crov® te verkrijgen:

  • een succesvol afgeronde HBO geaccrediteerde en door de RNVC erkende opleiding tot casemanager;

  • jaarlijkse bijscholingen plus examens;

  • gebondenheid aan de ethische gedragscode van de RNVC. Hiermee wordt bewaakt dat de casemanager op integere wijze functioneert, ook binnen de regels en strekking van de privacywetgeving.

Please reload

bottom of page